Voćarstvo

Suzbijanje kruškine buve

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve. Trenutno je u toku parenje imaga i početak polaganja jaja. Upravo to je period kada treba otpočeti sa merama suzbijanja u cilju smanjivanja brojnosti prezimljavajućih imaga i redukcije polaganja jaja. Na lokalitetu Vinča, opština Topola, primećeno je prisustvo kruškine buve i polaganje […]

Zaštita bilja


Warning: file_get_contents(): Filename cannot be empty in /home/agromarcetin/public_html/dev/wp-content/themes/amp2/home.php on line 43

SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU

Stručna podrška: Mr Gordana Forgić, stručni konsultant u zaštiti bilja, Sombor I pored intenzivne primene herbicida i preporuka primene kvalitetnih agrotehničkih mera – značajnih u rešavanju korova u kukuruzu, na njivama imamo sve više korova, a nerešivi problem su višegodišnji korovi – naročito divlji sirak i palamida. Činjenica da se u kukuruzu, u suzbijanju korova, […]

Ratarstvo

Semena suncokreta, soje i kukuruza

PONUDA KOMPANIJE VICTORIA LOGISTIC ZA PREDSTOJEĆU SETVU PONUDA SEMENA SOJE, SUNCOKRETA, KUKURUZA Za predstojeću setvu suncokreta u sezoni 2018. godine, kompanija Victoria Logistic se opredelila za distribuciju semena vodećeg svetskog proizvođača na tržištu – kompaniju Syngenta. U ponudi su svi Syngenta najpoznatiji i najbolji hibridi počev od hibrida Clearfield tehnologije – Neoma, Adagio i Dijamantis, […]

Povrtarstvo

Kvalitet sadnog materijala u proizvodnji crnog luka

Tradicionalni način proizvodnje crnog luka kod nas je iz arpadžika. Da bi proizvodnja bila uspešna potrebno je koristiti arpadžik visokog kvaliteta, pre svega dobrog zdravstvenog stanja, ujednačene krupnoće i s’većim sadržajem suve materije. Takođe je važan izbor sortimenta. Kod nas su zastupljene sorte pljosnatog (pogačastog) i okruglog oblika, „Holandski žuti“ i „Jabučar“. Ovo su sorte […]

Agroekonomija

intervju – Aleksandar Bogunovic

ALEKSANDAR BOGUNOVIĆ, PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Od januara 2018. godine ste na poziciji sekretara Udruženja, navedite nam pretežnu delatnost Udruženja, poziciju Komore kao i uticaj na poljoprivrednu proizvodnju Srbije. Udruženje za biljnu proizvodnju je jedan deo Sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije. Pored ovog Udruženja postoje još tri udruženja: za prehrambenu industriju, šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja […]

Vinogradarstvo

Zaštita vinove loze

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) Ovo je ekonomski vrlo značajna bolest vinove loze. Javlja se na svim delovima vinove loze, a najveće štete nanosi grozdovima i lišću. Ova gljiva prezimljava na opalom lišću, i kada se ispune određeni vremenski uslovi, pre svega noćne temperature iznad 12 ˚C i vlažnost vazduha iznad 96 %, dolazi do […]

Stočarstvo

Standardi EU za kvalitet mleka

Standardi u proizvodnji sirovog mleka su definisani direktivom br. 853/2004 Evropske komisije. Sve zemlje članice obavezne su da u prometu mleka primenjuju ove standarde, što će uskoro morati da se sprovodi i u našoj zemlji. Primena ovih standarda zahteva potpuno novu organizaciju u našoj proizvodnji i zato predstavlja veoma dug i skup proces. Naše mlekare […]

Mehanizacija

Savremeni način uzorkovanja zemljišta — automatska oprema

Od osnivanja 2006. godine, Stručna služba Victoria Logistic u svojoj misiji unapređenja proizvodnje svojih poslovnih partnera i ostvarenja što boljih proizvodnih rezultata pruža usluge uzorkovanja i analize zemljišta. Uzorkovanje zemljišta se vrši najsavremenijom automatskom opremom za uzimanje uzoraka. Prednosti koje ima ovakav vid uzorkovanja zemljišta u odnosu na ručno uzorkovanje (uz pomoć ašova i ručne […]

Ekologija

LJUBAV, SREĆA I MEŠANAC SE NE MOGU KUPITI!

ORCA VELIKA GODIŠNJA IZLOŽBA PASA MEŠANACA 2018. U nedelju, 4. marta 2018. godine, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, organizovala je XIII Veliku godišnju izložbu pasa mešanaca, uz podršku Kinološkog saveza i pomoć volontera. Izložba se održala na Beogradskom sajmu u Hali 1, u okviru Međunarodne izložbe pasa svih rasa – CACIB. […]

Некатегоризовано